​Et stærkt fundament

Bærende konstruktioner

I vores konstruktionsafdeling er vi repræsenteret med ingeniører, konstruktører og tekniske assistenter.

Afdelingens kernekompetencer

 • Statik og konstruktioner
 • Bygningseftersyn
 • Tilstandsvurderinger
 • Syn og skønsforretninger
 • Renovering og byfornyelse
 • Skimmelrenovering
 • Bygningsfysik

VVS, ventilation og kloak

Vores VVS-afdeling består af ingeniører og tekniske assistenter med bred erfaring med alt fra komplekse VVS-tekniske anlæg til  mere traditionel opgaver.​

Afdelingens kernekompetencer

 • Fjernvarmeanlæg
 • Varmeinstallationer
 • Brugsvandsinstallationer
 • Gastekniske installationer
 • Konverteringsopgaver
 • Ventilations- og klimaanlæg
 • Naturlig ventilation
 • Køleanlæg
 • Kloakanlæg
 • Bygningsautomatik
 • Laboratorieinstallationer og rentrumsanlæg
 • Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer
 • Sprinkleranlæg
 • Solvarmeanlæg
 • Sikring mod oversvømmelse
 • Commissioning
 • Linjetabsberegning med HEAT2-beregningsprogra

El-installationer

I vores el-afdeling projekteres stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri - fx skoler, børnehaver, plejehjem og kontorer.​

Afdelingens kernekompetencer

Lavspændingsanlæg

 • El-forsyning
 • Hovedfordelingstavler og gruppetavler
 • Belysningsanlæg
 • Lysreguleringsanlæg
 • Flugtvejsbelysning
 • Installationer til VVS- og ventilationsanlæg
 • Installationer til storkøkkener
 • Solcelleanlæg
 • Øvrige kraftinstallationer

Svagstrømsanlæg

 • ​Dataanlæg
 • ​Adgangskontrolanlæg
 • ​Indbrudsalarmeringsanlæg
 • ​Brandalarmerings- og varslingsanlæg
 • ​Brandventilationsinstallationer

Indeklima og svamp

I Torkil Laursen har vi en kompetent indeklimaafdeling, der er certificeret til at udføre grundige bygningsundersøgelser af indeklima, fugt og skimmelsvamp.


Afdelingens kernekompetencer

 • ​Skimmelsvamp
 • ​Termisk indeklima
 • ​Atmosfærisk indeklima
 • ​Akustik og støj
 • ​Dagslys og belysning
 • ​Indeklimasimuleringer ved hjælp af BSim2000
 • Livscyklusvurderinger