Fagområder

Hos Torkil Laursen står vi klar med professionel rådgivning i alle byggeriets faser. Vi har over 60 års erfaring bag os og masser af referencer at vise frem – særligt hos boligforeninger, kommuner og erhverv.​

Afdelinger

KONSTRUKTIONER

 • Statik og konstruktioner
 • Bygningseftersyn
 • Tilstandsvurderinger
 • Syn og skønsforretninger
 • Renovering og byfornyelse
 • Skimmelrenovering
 • Bygningsfysik
 • Brandrådgivning 

VVS, VENTILATION OG KLOAK

 • Fjernvarmeanlæg
 • Varmeinstallationer
 • Brugsvandsinstallationer
 • Gastekniske installationer
 • Konverteringsopgaver
 • Ventilations- og klimaanlæg
 • Naturlig ventilation
 • Køleanlæg
 • Kloakanlæg
 • Bygningsautomatik
 • Laboratorieinstallationer og rentrumsanlæg
 • Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer
 • Sprinkleranlæg
 • Solvarmeanlæg
 • Sikring mod oversvømmelse
 • Commissioning
 • Linjetabsberegning med HEAT2-beregningsprogram

INDEKLIMA OG SVAMP

 • Skimmelsvamp
 • Termisk indeklima
 • Atmosfærisk indeklima
 • Akustik og støj
 • Dagslys og belysning
 • Indeklimasimuleringer ved hjælp af BSim2000
 • Livscyklusvurderinger

KONSTRUKTIONER, BÆRENDE 

I vores konstruktionsafdeling er vi repræsenteret med ingeniører, konstruktører og tekniske assistenter.

VVS, KLOAK & VENTILATION

Vores VVS-afdeling består af ingeniører og tekniske assistenter med bred erfaring med alt fra komplekse VVS-tekniske anlæg til mere traditionel opgaver.

EL- & CTS INSTALLATIONER

I vores el- & CTS afdeling projekteres stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri – fx skoler, børnehaver, plejehjem og kontorer.

INDEKLIMA OG SVAMP

I Torkil Laursen har vi en kompetent indeklimaafdeling, der er certificeret til at udføre grundige bygningsundersøgelser af indeklima, fugt og skimmelsvamp,