Brandalarmerings- og varslingsanlæg

Når det kommer til brandalarmerings- og varslingsanlæg, er det meget vigtigt at man får projekteret rigtigt, og kender reglerne i DBI-retningslinje 232 for automatiske brandalarmanlæg, der beskriver, hvilke tiltag der skal tages, alt efter hvad man skal projektere ABA’en (automatiske brandalarmanlæg) til.

ABA-anlæg består af nogle centrale komponenter.

Først og fremmest er der brandcentralen, som er ABA‘ens hjerne, der modtager alle signalerne fra detektorer. Dette kunne være røgdetektorer og varmedetektorer, der advarer om en opstået brand eller røgdannelse.

Brandsikring kan deles op i nogle kategorier:

 • ABDL-anlæg – Branddør med automatisk lukning
  • Bruges til at afgrænse spredning af brand og røg
 • ARS-anlæg – Automatisk rumslukningsanlæg
  • Bruges typisk i rum, hvor indhold ikke kan tåle vand
 • AVA-anlæg – Sirene- eller talevarsling
  • Adviserer personale/besøgende om brand
 • ABA-anlæg – Detektering af brand
  • Bruges til at detektere brand samt tilkaldelse af brandvæsen


I forbindelse med projekteringen af ABA-anlæg, kan vi hjælpe dig gennem en stor del af opgaven, så du er sikker på at dit ABA-anlæg giver dig det ønskede niveau af sikkerhed. Samt at ABA-anlæg er korrekt projekteret og installeret.Når vi så har et overblik over alle ønsker til dit ABA-anlæg, kan vi omsætte dette, i samarbejde med dig, til en beskrivelse, der helt nøjagtigt beskriver udførelse og etableringen af adgangskontrollen. Materialet kan så sendes i udbud eller til den leverandør, der skal levere ABA-anlæg.