Brandventilation/
Røgventilation

Når det kommer til brand- og røgventilation, er det meget vigtigt at man får projekteret rigtigt, og kender reglerne i DBI-retningslinjerne for brand og røgventilation, der beskriver hvilke tiltag der skal tages, alt efter hvad man skal projektere ABV (automatiske Brandventilation) til.

Brandventilation

Et brandventilationsanlæg hjælper med at fjerne røg/røggas fra en brand i en bygning.
Et brandventilationsanlæg kan opfylde ét eller flere formål:

Øget personsikkerhed

Anlægget sikrer røgfrie flugtveje i tilfælde af en evakuering, som giver bedre sigtbarhed og gør en evakuering lettere for de tilstedeværende mennesker.

Øget sikring i af specifikke bygningsdele i tilfælde af brand

Brandventilation sikrer, at røggas/røg ikke opvarmer bærende bygningsdele, så de ikke mister bæreevne og styrter sammen.

Hindring af brandudbredelsen fra et røglag

Man sikrer, at røglag ledes væk, så bygningsdele ikke antændes af varmen fra røglaget.

Røgventilation

Røgventilation er en foranstaltning, som kan benyttes af brandvæsnet til at bortlede røg i tilfælde af brand. Røgventilation kan have til formål at:

• Bortlede brandvæsnets hovedadgangsveje, hvilket normalt er flugtveje.
• Bortlede røg i opholdsrum, der ikke har åbninger i tag eller ydervæg eller kan udluftes naturligt.

Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Kravene til røgudluftning er angivet i DBI retningslinje 27.
DBI-retningslinje 27 indeholder bl.a. krav til:

• Systemopbygning
• Automatik
• Elinstallation

I forbindelse med projekteringen af brand og røgventilation, kan vi hjælpe dig gennem en stor del af opgaven, så du er sikker på at dit brand-og røgventilation giver dig det ønskede niveau af sikkerhed, samt at brand og røgventilation er korrekt projekteret og installeret.

Når vi så har et overblik over alle ønsker til dit brand- og røgventilation, kan vi omsætte dette i samarbejde med dig til en beskrivelse, som helt nøjagtigt beskriver udførelse og etableringen af anlægget. Materialet kan så sendes i udbud eller til den leverandør, som skal levere brand-og røgventilationsanlægget.