Indbruds-alarmeringsanlæg

Når du har en virksomhed, hvor du har mange værdifulde maskiner eller varer, er det vigtigt at have det rigtige sikringsniveau, ikke kun for at holde indbrudstyve ude, men også for at sikre at din forsikring dækker evt. tab under et indbrud.

Forsikringsselskaberne stiller en række krav, når du skal forsikre din virksomhed

Tjek dit nødvendige sikringsniveau på:
https://www.sikringsguiden.dk/sikringsniveauer/

AIA (automatisk indbrudsalarm) er en god måde at sikre din bygning, den har både en præventiv effekt og en beskyttende effekt, som kan forhindre eller afholde kriminelle i at foretage indbrud.
I forbindelse med et indbrud, er der mange aspekter du skal forholde dig til bagefter, som kan fylde meget i en allerede travl hverdag.

Forsikringen skal inddrages, der skal gøres status for hvad der er stjålet, samt at evt. døre eller vinduer skal repareres de steder hvor indbrudstyven er kommet ind.

Et AIA-anlæg består af nogle centrale komponenter. Først og fremmest er der centralen, som er AIA ‘ens hjerne, som modtager alle signalerne fra detektorer. Det kunne være fra vibrationfølere, bevægelsesfølere og magnetkontakter, der kan mærke om døre eller vinduer er åbne/lukkede.
Det anbefales at få et AIA-anlæg, som er koblet sammen med ADK’en (Adgangskontrollen), hvilket gør hverdagen nemmere og brug af anlægget mere naturligt.

I forbindelse med projekteringen af AIA (automatisk indbrudsalarm), kan vi hjælpe dig igennem en stor del af opgaven, så du er sikker på at din AIA giver dig det ønskede niveau af sikkerhed. Samt at AIA’en er korrekt projekteret og installeret.

Når vi så har et overblik over alle ønsker til dit AIA-anlæg, kan vi omsætte dette i samarbejde med dig til en beskrivelse, som helt nøjagtigt beskriver udførelse og etableringen af adgangskontrollen. Materialet kan så sendes i udbud eller til den leverandør, som skal levere AIA-anlæg.