Lysstyringssystemer

Hos Torkil Laursen A/S – Rådgivende Ingeniører løser vi mange forskellige opgaver inden for lysstyringssystemer (LMS).

Lysstyringssystemer er en ny måde at styre og overvåge sin belysning på. Fordelene ligger i muligheden for energioptimering, fleksibilitet i forbindelse med ændring af bygningers indvendige geometri, dette kunne være hvis en lejer skiftes ud med en ny, som har et andet behov for belysning, eller fordi bygningen renoveres eller ombygges.

I de fleste projekter, hvor der er tale om renovering, tilbyg eller nybyg skal der også ske en ændring på den eksisterende lysstyring. 
Det er her bygningsejeren skal overveje om den nye lysinstallation skal udskiftes og hvordan den skal overvåges. Med et LMS-system vil det være muligt at trække en masse data ud af sit belysningsanlæg som:

  • Strømforbrug
  • Driftsstatus

Fordelen ved et lysstyringssystem (LMS)

Hvis man vælger et trådløst system, vil det reducere omkostningerne i forbindelse med ændring af belysningen. Dette er muligt, da der ikke skal trækkes styrekabler frem til belysningsarmaturer, fordi lysstyringsteknologien er integreret i belysningsarmaturet. Den fysiske etablering af belysningen indeholder kun montering af belysningsarmaturer og tilslutning af 230 V samt programmering af lysstyringssystemet.