Solcelleanlæg

Årligt modtager kloden næsten 120.000 terawatt solstråler, hvilket svarer til ca. 200.000 gange mere end hele klodens samlede daglige elproduktionskapacitet.
Solcelleanlæg kan deles op i 2 typer:
 • Nettilsluttede solcelleanlæg
  • Sender overforbrug af strøm ud på elnettet

 • Off-grid solcelleanlæg
  • Off grid anlæg kaldes også stand alone- eller ø-drift-solcelleanlæg og er ikke tilsluttet elnettet
  • Stand-alone anlæg lagrer derimod strøm i batterier.

Når man skal i gang med sit solcelleprojekt er der nogle overvejelser man skal gøre sig, inden man kan komme videre:

 • Hvad siger lokalplanen?
 • Er bygningen fredet eller bevaringsværdigt?
 • Er der regler for, hvordan bygningens facade skal se ud?
 • Hvad siger bygningsreglementet med hensyn til højdegrænseplan
  (bygningshøjde mod skel og nabo)?
 • Er der skyggende træer, bygningsdele, flagstænger el.lign.?
 • Kan solcellerne komme til at genere naboerne med reflekser?
 • Hvor er den bedste placering i forhold til solens vandring på himlen og solcellernes hældning?
 • Hvilken placering matcher allerbedst med bygningen?

Hvilken type solceller skal anvendes?

 • Monokrystallinske solceller
 • Polykrystallinske solceller
 • Tyndfilmssolceller samt amorfe og ikke-krystallinske typer
 • Osv.

 • Ved projekteringen af solcelleanlæg, kan vi hjælpe dig igennem hele processen med myndigheder og reglementer, så du er sikker på din investering, lever op til dine forventninger.