TAL & FAKTA

​​Opdateret marts 2019

Firmanavn

Torkil Laursen A/S

Rådgivende ingeniørfirma F.R.I.

Adresse

Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup

Tlf. 43 99 40 00 

E-mail tl@torkil-laursen.dk

Grundlagt

1957 af civilingeniør Torkil Laursen.

Selskabsform

Aktieselskab

CVR-nr. 16 16 72 07

Ejerforhold (indehavere)

Michael Rønne, adm. direktør

Peter Steeskov, viceadm. direktør 

Henrik Fuglbjerg-Svendsen

Wili Jensen

Brancheforening

Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I., DI

Erhversansvarsforsikring

Firmaet er forsikret i TRYG, gennem rammeaftale med Foreningen af rådgivende Ingeniører.

Revisor

BDO Revision (tlf. 39 15 52 00)

Bank

Nordea Taastrup (tlf. 43 99 11 11)

Omsætning

2015/16   18,7 mio. kr.

2016/17.  18,6 mio. kr.

2017/18.  19,3 mio. kr.

 

Resultat

2015/16   0,4 mio. kr.

2016/17.  0,6 mio. kr.

2017/18.  0,7 mio. kr.

Egenkapital

2017/18   2,3 mio. kr.

Medarbejdere

Antal beskæftiget i alt: 24

Civil-, akademi-, teknikum-/diplomingeniører: 14

Bygningskonstruktører: 5

Teknisk designer/assistenter: 3

Byggeregnskab/administration: 2

Statikeranerkendelse

Firmaet har statikeranerkendelse efter IDA’s anerkendelsesordning.

Koordinatorer

Sikkerhedskoordinatorer: 6

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af egne arbejder udføres efter firmaets kvalitetssikrings-manual, der har været anvendt og indarbejdet siden 1990.

Firmaets ledelse forestår projektansvar og overordnet ansvar for kvalitetssikring.

Kvalitetssikringsmanualen er baseret på Byggestyrelsens vejledning samt på FRI´s retningslinjer/ydelsesbeskrivelser.

Bygge Rating

Firmaets byggesager evalueres løbende af Byggeriets Evaluerings Center og Torkil Laursens karakterbog viser Bygge Rating A

CAD/IT

Projekter udføres i Revit 2018 med magi cad og AutoCad 2018 med MEP + ACA applikationer til: Konstruktioner, vvs og el.

Beregningsprogrammer

Statik:Robot Structural Analysis, Nordsofts Programpool.

Vvs:BSim, Be 18, Nordsofts VVS, HEAT2

El:Lys, energi.

Instrumenter

Firmaet har instrumenter til byggetekniske undersøgelser samt kontrol af El- og VVS-anlæg.

Skimmelrenovering/indeklima

Firmaet har eget udstyr til analyse af skimmelprøver.

Firmaet har diplom fra Dansk Standard, Indeklimacertificering i henhold til DS 3033, dec. 2011.