Besøg vores hjemmeside om indeklima www.godt-indeklima.dk

Tal og Fakta​

Selskabsform:​​

Aktieselskab CVR-nr. 16167207​

Brancheforening:

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F. R. I.

Erhversansvarsforsikring:

Firmaet er forsikret i TRYG, gennem rammeaftale med Foreningen af rådgivende Ingeniører.

Omsætning:

2014/15

2015/16

2016/17

19,1 mill. kr.

18.7 mill. kr.

18.6 mill. kr.

Resultat:

2014/15

1,2 mill. kr.

2015/16

2016/17

0,4 mill. kr.

0,7 mill. kr.

Egenkapital:

​2016/17

2,9 mill. kr.

Revisor:

BDO Scan Revision - Tlf. 39 15 52 00

Bank:

Nordea Taastrup – Tlf. 43 99 11 11

Medarbejdere:

Antal beskæftiget

23

Civil-, akademi-, teknikum-/diplomingeniører

13

Bygningskonstruktører

5​

CAD-operatører/tekniske assistenter

3​

Byggeregnskab/administration

2​

Konsulenter:

Firmaet har følgende registrerede konsulenter:

4

Sikkerhedskoordinatorer

2

Statikeranerkendelse:

Firmaet har statikeranerkendelse efter IDA’s anerkendelsesordning.

Kvalitetssikring:

Kvalitetssikring af egne arbejder, udføres efter firmaets kvalitetssikrings-manual, der har været anvendt og indarbejdet siden 1990.

Firmaets ledelse forestår projektansvar og overordnet ansvar for kvalitetssikring.

Kvalitetssikringsmanualen er baseret på Byggestyrelsens vejledning samt på FRI´s retningslinier/ydelsesbeskrivelser.

Miljøledelse:

Miljøledelse varetages i henhold til firmaets miljøledelsessystem.

Miljøledelsessystemet er baseret på BPS publikation nr. 121 og 129 samt FRI-vejledning.

Omfanget er sagsafhængig og aftales med bygherren i den givne sag.

Arbejdsmiljø og sikkerhed varetages efter arbejdsmiljøreglerne og efter system udarbejdet af Eggersen Miljø & Sikkerhed.Firmaet har statikeranerkendelse efter IDA’s anerkendelsesordning.

IT:

Projekter udføres på AutoCad 2017 med MEP + ACA applikationer og Revit 2017 til:

Konstruktioner, VVS og EL

El-tavler udføres i CADdy++/SEE Electrical

Beregningsprogrammer til:

Statik:​

Nordsofts Programpool.​

VVS:​

Bsim 2002, Be15, Nordsofts VVS, Heat2

EL:

Lys, energi.

Instrumenter:

Firmaet har instrumenter til byggetekniske undersøgelser samt kontrol af El- og VVS-anlæg.

Samarbejdspartnere:

Firmaet har et bredt samarbejde med arkitekt- og ingeniørfirmaer samt byggetekniske institutter.

Torkil Laursen A/S | Klovtofteparken 2 | 2630 Taastrup | Tlf: 43 99 40 00 | E-mail:tl@torkil-laursen.dk