Privatlivspolitik

HÅNDTERING AF PERSONDATA (GDPR)

Generelt
Torkil Laursen A/S registrerer og opbevarer ikke særlige oplysninger.

Kunder
Torkil Laursen A/S opbevarer kun almindelige oplysninger (Navn, adresse, hjemmeside, telefonnummer, E-mailadresse og bankkonto).

Oplysningerne gemmes 5 år med mindre andet er aftalt. Ved tvist, retssager eller andre uoverensstemmelser, der naturligt taler for det,
kan oplysninger opbevares udover de 5 år.

Kunder kan til en hver tid rekvirere oversigt over oplysninger, som Torkil Laursen A/S har gemt (der må påregnes en svartid på 1-3 uger).

Ansøgninger
Ansøgninger, C.V., samtalenotater, indstillinger fra rekrutteringsbureau, referencer, e-mails opbevares 3-6 måneder, med mindre andet er aftalt.

Ansøgninger, der sendes til Tl@torkil-laursen.dk, håndteres af Liselotte Pedersen og Anette Wolfsen.

Ansøgninger videresendes til Michael Rønne, adm. direktør og/eller vice adm. direktør Peter Steeskov, som også er hhv. afdelingsleder for
konstruktionsafdelingen og installationsafdelingen. Efterfølgende slettes mailen.

Evt. øvrige medarbejder, som mailen bliver sendt til orientering, skal slette den, når den er læst.

Sikkerhed
Udskrift af oplysninger om ansættelsesforhold, ansøgninger, personprofiler fra rekrutteringsfirmaer eller oplysninger, der kan have karakter

af særlige oplysninger, sendes kun til en printer ved den dataansvarlige.

Før ændringen af GDPR
Torkil Laursen A/S er en over 60 år gammel virksomhed med mange sagsdata og e-mails korrespondancer. Torkil Laursen A/S er ved at

implementere et dokumenthåndterings-system, der forbedrer mulighederne for at søge i arkiverede sagsdata og e-mail-korrespondancer,
så evt. særlige oplysninger kan slettes.