Tal & Fakta

Opdateret december 2022

Firmanavn
Torkil Laursen A/S
Rådgivende ingeniørfirma F.R.I.

Adresse
Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup
Tlf. 43 99 40 00
E-mail tl@torkil-laursen.dk

Grundlagt
1957 af civilingeniør Torkil Laursen.

Selskabsform
Aktieselskab
CVR-nr. 16 16 72 07

Ejerforhold (indehavere)
Michael Rønne, adm. direktør
Peter Steeskov, vice adm. direktør
Henrik Fuglbjerg-Svendsen

Brancheforening
Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I., DI

Erhversansvarsforsikring
Firmaet er forsikret i TRYG, gennem rammeaftale med Foreningen af rådgivende Ingeniører.

Revisor
BDO Revision (tlf. 39 15 52 00)

Bank
Nordea Taastrup (tlf. 43 99 11 11)

Omsætning
2018/19. 21,3 mio. kr.
2019/20. 22,1 mio. kr.
2020/21. 23,7 mio. kr.

Resultat
2018/19. 2,2 mio. kr.
2019/20. 2,2 mio. kr.
2020/21. 2,7 mio. kr.

Egenkapital
2020/21. 5,2 mio. kr.

Medarbejdere
Antal beskæftiget i alt: 23

Civil-, akademi-, teknikum-/diplomingeniører: 14
Bygningskonstruktører: 4
Teknisk designer/assistenter: 3
Byggeregnskab/administration: 2

Certificering
Firmaet råder over Certificerede Brandrådgiver: 2

Koordinatorer
Sikkerhedskoordinatorer: 6

Kvalitetssikring
Kvalitetssikring af egne arbejder udføres efter firmaets kvalitetssikrings-manual, der har været anvendt og indarbejdet siden 1990.

Firmaets ledelse forestår projektansvar og overordnet ansvar for kvalitetssikring.

Kvalitetssikringsmanualen er baseret på Byggestyrelsens vejledning samt på FRI´s retningslinjer/ydelsesbeskrivelser.

Bygge Rating
Firmaets byggesager evalueres løbende af Byggeriets Evaluerings Center og Torkil Laursens karakterbog viser Bygge Rating A

CAD/IT
Projekter udføres i Revit 2023 med magi cad og AutoCad 2023 med MEP + ACA applikationer til: Konstruktioner, vvs og el.

Beregningsprogrammer
Statik:Robot Structural Analysis, Nordsofts Programpool.
Vvs:BSim, Be 18, Nordsofts VVS, HEAT2
El:Lys, energi.

Instrumenter
Firmaet har instrumenter til byggetekniske undersøgelser samt kontrol af El- og VVS-anlæg.

Skimmelrenovering/indeklima
Firmaet har eget udstyr til analyse af skimmelprøver.

Firmaet har diplom fra Dansk Standard, Indeklimacertificering i henhold til DS 3033, dec. 2011.